VL เตรียมไอพีโอ เสริมทัพกองเรือขนส่งน้ำมัน

ลงวันที่ 01/04/2562 17:40:00

บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL) เตรียมความพร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในไตรมาส 2/62 โดยมีแผนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 280 ล้านหุ้นในเร็ว ๆ นี้ คิดเป็น 35% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 200 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม 80 ล้านหุ้น ที่ราคาพาร์หุ้นละ 0.50 บาท