VL เดินหน้าซื้อเรือใหม่เพิ่มอีก 2 ลำ วางงบลงทุนรวมกว่า 400 ล้านบาท เพื่อเสริมประสิทธิภาพการขนส่ง

ลงวันที่ 01/04/2562 09:50:00

VL เดินหน้าซื้อเรือใหม่เพิ่มอีก 2 ลำ วางงบลงทุนรวมกว่า 400 ล้านบาท เพื่อเสริมประสิทธิภาพการขนส่งในอนาคต พร้อมเสนอขายไอพีโอ 280 ล้านหุ้น ลุยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL เปิดเผยว่า บริษัทได้มีการซื้อเรือมือสองจำนวน 1 ลำ ภายใต้ชื่อ 'VL.21' โดยมีน้ำหนักบรรทุกอยู่ที่ 5,676 เดทเวทตัน (DTW) ซึ่งเรือดังกล่าวมีมูลค่า 155 ล้านบาท หรือ 4.50 ล้านเหรียญสหรัฐ

สำหรับ การซื้อเรือครั้งนี้มีแหล่งเงินทุนมาจากการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท อีกทั้งบริษัทยังได้มีการซื้อเรือใหม่อีก 1 ลำ โดยมีน้ำหนักบรรทุกอยู่ที่ 2,800 เดทเวทตัน (DTW) ซึ่งมีมูลค่า 256 ล้านบาท หรือ 7.85 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการซื้อเรือครั้งนี้มีแหล่งเงินทุนมาจากการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ขณะเดียวกัน VL มีการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO จำนวน 280 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดย VL จำนวน 200 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม คือ นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ จำนวน 80 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็น 25% และ 10% ตามลำดับ ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ และจะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)