VL ประเดิม Roadshow จ.เชียงใหม่ นักลงทุนร่วมฟังข้อมูลคึกคัก

ลงวันที่ 26/03/2562 13:30:00

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ (ทึ่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน นายยุทธนา แต่ปางทอง (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการ พร้อมด้วยนายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายยุทธนา พูนศิริพิพัฒน์ (ที่ 1 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย DPA บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ โดยเป็นการขนส่งทางทะเล ซึ่งสินค้าหลักแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันเตา น้ำมันใส น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันปาล์ม ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน โดยมีนายเอกจักร บัวหภักดี (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ได้นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 280 ล้านหุ้น ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข้อมูลจาก
บริษัท เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด