วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ รับมอบเรือ วี.แอล.21 รุกซื้อเรือใหม่อีก 2 ลำ

ลงวันที่ 22/03/2562 15:00:00

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ (คนที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีรับมอบเรือ วี.แอล.21 มีน้ำหนักบรรทุก 5,676 เดทเวทตัน (DTW) ซึ่งเรือดังกล่าวมีมูลค่า 155 ล้านบาท หรือ 4.50 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ ท่าเรือ Marina South Pier ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเร็วๆ นี้

ข้อมูลจาก
บริษัท เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด