VL ลงนาม EXIM BANK สนับสนุนสินเชื่อ เพื่อเพิ่มศักยภาพกองเรือขนส่งน้ำมันของไทย

ลงวันที่ 05/03/2562 11:00:00

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ (ทึ่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL ร่วมลงนามกับนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวนกว่า 400 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ลงทุนจัดซื้อเรือขนส่งน้ำมันจากญี่ปุ่น (VL.21) และต่อเรือขนส่งน้ำมันจากเกาหลี (VL.23) เพื่อเพิ่มเส้นทางขนส่ง และเสริมศักยภาพกองเรือขนส่งน้ำมันของไทย ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข้อมูลจาก
บริษัท เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด