รายงานทางการเงิน

รายงานทางการเงิน

ข้อมูล อัพเดท ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) 12/05/64 12/05/64
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) 12/05/64 12/05/64

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ข้อมูล อัพเดท ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 12/05/64 24/02/64