วารสาร VL 08/2566 ฉบับที่ 122 เดือน สิงหาคม 2023

update 06/09/2023

Information from
V.L. Enterprise PCL.