“VL” จัดวัคซีนซิโนฟาร์มให้แก่พนักงาน สู้ภัยโควิด-19

update 23/06/2021

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บอสใหญ่ “ชุติภา กลิ่นสุวรรณ” แห่งค่ายเรือขนส่งน้ำมัน “บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ VL ตระหนักและใส่ใจต่อมาตรการดูแลและป้องกันพนักงานต่อสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 อย่างเข้มงวดและอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นบริษัทเรือขนส่งน้ำมันแห่งแรกที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” (Sinopharm) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 474 โดส เพื่อดำเนินการฉีดให้แก่พนักงานทั้งในส่วนสำนักงานและคนเรือ คนละ 2 โดส โดยได้มอบหมายให้ บมจ. โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ หรือ โรงพยาบาลอินเตอร์เมด (IMH) เป็นผู้รับวัคซีนจัดเก็บและดำเนินการฉีดให้ จัดว่าเป็นผู้นำองค์กรที่ห่วงใย และคำนึงถึงพนักงานเพิ่มพลังศรัทธาในการขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อไปด้วยกัน

Information from
Media Planner Consultant Co., Ltd. by V.L. Enterprise PCL.