“VL” ทำบุญรับเรือลำใหม่ VL.22

update 30/01/2563 10:20

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ (ที่ 6 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และพนักงาน ร่วมพิธีทำบุญรับเรือลำใหม่ VL.22 มีน้ำหนักบรรทุก 2,800 เดทเวทตัน (DTW) พร้อมให้บริการ โดยงานจัดขึ้น ณ อู่อาชิม่า เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563

Information from
V.L. Enterprise PCL.