“VL” แต่งตั้งอันเดอร์ไรท์เตอร์ เคาะไอพีโอ 1.75 บาท

update 07/05/2562 17:50:00

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL นายเอกจักร บัวหภักดี (ที่ 5 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายร่วม โดย VL เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 280 ล้านหุ้น ซึ่งกำหนดราคาขายที่ 1.75 บาทต่อหุ้น โดยหุ้นไอพีโอของ VL จะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562 และจะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

Information from
The Way Communications Co., Ltd.