“VL” พบห้องค้า บล. ฟิลลิป

update 22/04/2562 15:00:00

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ (ทึ่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และนายยุทธนา พูนศิริพิพัฒน์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย DPA บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL พร้อมด้วยนายเอกจักร บัวหภักดี (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ได้นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนและเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวนงลักษณ์ นามวงษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้

Information from
The Way Communications Co., Ltd.