“VL” พบห้องค้า บล. โกลเบล็ก

update 11/04/2562 11:20:00

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ (ทึ่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายยุทธนา พูนศิริพิพัฒน์ (ที่ 1 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย DPA บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL พร้อมด้วยนายเอกจักร บัวหภักดี (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ได้นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนและเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โดยมี นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ให้การต้อนรับ ณ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เมื่อเร็ว ๆ นี้

Information from
The Way Communications Co., Ltd.